maandag, juni 29, 2015

Grexit!? Hoe en wanneer dan?


Sinds j.l. januari, toen in Griekenland de links-radicale partij Syriza de verkiezingen won, praat de nieuwe Griekse regering o.l.v. de politicus Alexis Tsipras (1974) met de Europese Commissie over een voor alle partijen acceptabel bezuinigings- en hervormingspakket. Ze zijn na bijna een halfjaar praten nog geen steek opgeschoten, integendeel er is nu zelfs sprake van een Grexit als de Grieken deze week hun geldschieters niet weten te overtuigen van hun inzet en medewerking aan de door E.C. voorgestelde en besproken maatregelen t.w.

Begroting: een overschot op de Griekse overheidsbegroting van één procent exclusief rentebetalingen in 2015 en 2 procent in 2016.
Btw: verhoging naar het standaard btw-tarief van 23 procent voor de meeste producten en diensten; maar nadrukkelijk met uitzondering van basisvoedsel, energie (stroom, gas), hotels en water (13 procent) en een bodemtarief van zes procent voor medicijnen, boeken en theater.
Afschaffing van dieselsubsidie voor boeren.
Bezuinigingen op leger van 400 miljoen euro.
Vennootschapsbelasting van 26 naar 28 procent.
Luxe-belasting op pleziervaartuigen langer dan 10 meter van 10 naar 13 procent.
Pensioenmaatregelen ter grootte van 0,25 tot 0,5 procent van nationaal inkomen in 2015 en 1 procent van nationaal inkomen in 2016: onder meer door beperking regelingen voor vroegpensioen, uitfasering van speciale ‘solidariteitsbijdrage’ voor gepensioneerden in de jaren tot 2019 en verhoging eigen zorgbijdrage gepensioneerden van 4 naar 6 procent.
Anti-corruptiemaatregelen en maatregelen ter verbetering van de belastinginning.
Hervorming van de faillisementswetgeving voor bedrijven.
Onderzoek naar collectieve loonafspraken op de arbeidsmarkt, maar géén verandering voor eind 2015.
Adoptie van aanbevelingen van de Wereldbank om obstakels voor zakendoen weg te nemen, inclusief administratieve belemmeringen voor ondernemers.


Vragen de schuldeisers en de Europese Commissie hiermee te veel van Griekenland? Ik zou het niet weten, maar Alexis Tsipras kennelijk wel, want die is van de onderhandelingstafel weggelopen! Hij zal de Grieken zelfs een negatief stemadvies geven in het eind deze week te houden referendum over wel of niet in de eurozone blijven. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd of de jeugdige Alexis Tsipras, die van huis uit bouwkundig ingenieur is, hiermee niet zijn hand overspeeld, en straks zal worden afgeserveerd.

Ik moest denken aan het oude verhaal van Icarus. Het verhaal van Icarus is typerend voor het thema van hybris (overdreven trots, hoogmoed, overmoed, grootheidswaanzin, brutaliteit, onbeschaamdheid) dat algemeen voorkomt in de Griekse mythologie. Hierin wordt een persoon afgestraft voor zijn eigen hoogmoed of overdreven zelfvertrouwen.
Icarus en zijn vader Daedalus werden door koning Minos gevangen gehouden op Kreta, waarna vader Daedalus ten lange leste een manier bedacht om te ontsnappen. Hij bouwde vleugels van een houten raamwerk, bezet met veren in een boog vastgezet met was. Omdat de was kan smelten, waarschuwde Daedalus zijn zoon Icarus om niet te hoog en dicht bij de zon te vliegen, maar ook niet te laag, omdat de vleugels te zwaar zouden worden van het zeewater. Maar in zijn jeugdige enthousiasme lapte Icarus de waarschuwingen van zijn vader aan de laars, en vloog hij toch veel te hoog en te dicht bij de zon. De was smolt uiteraard en Icarus viel te pletter in de Egeïsche Zee!

Hoe Alexis Tsipras in zijn land voor het één en ander zal worden beoordeeld weet ik niet. Ik hoop eigenlijk dat er nog een bevredigende oplossing komt voor alle partijen. We zullen zien, maar één ding lijkt me duidelijk, als je als regeringsleider in een kritiek stadium een referendum uitroept geeft dat te denken. Het getuigt volgens mij niet van een overdreven hoeveelheid zelfvertrouwen in deze zaak!

1 opmerking:

joke van Doggenaar zei

Beter een keuze maken zo gauw mogelijk als geen keuze het kost alleen maar geld.
Denk ik. als regering heb je toch de verantwoordelijkheid.