dinsdag, april 18, 2017

people's global climate march


Op veel plaatsen in de wereld wordt op 29 april a.s. de Climate March gehouden. Naar verwachting gaan in Amsterdam duizenden mensen de straat op om klimaatactie te eisen van het aankomend kabinet. De People's Climate March is een initiatief van burgers met hart voor het klimaat, die als zodanig aan de politieke leiders willen laten zien, dat er brede steun is voor een beter klimaatbeleid. Fossiele brandstoffen moeten in de directe toekomst blijven zitten waar ze zitten, en wel onder de grond. We moeten z.s.m. toe naar duurzame energiebronnen als zon, wind en geothermie.

Doen wat we kunnen doen, ik denk dat prof. dr. René ten Bos, vanaf vrijdag a.s. onze nieuwe 'denker des vaderlands' wel zoiets bedoelde toen hij zei: blijven zwemmen, juist nu! Ook al moeten we niet denken in termen van maakbaarheid, van yes we can, want er is volgens hem alle reden om twijfels te hebben over climate engineering of andere vormen van radicale actie. We leven immers in het antropoceen, volgens ten Bos, en vele andere wetenschappers, 'het tijdperk van de catastrofes'. Het tijdperk waarin de mens zelf een geologische kracht is geworden. (Zie ook stukje 'over het tijdperk van de mens' van 8 maart j.l.) Een gedachte die mij, en mogelijk velen met mij, af en toe een diep gevoel van wanhoop en desoriëntatie bezorgt, maar het is niet anders. Leven in het antropoceen betekent volgens ten Bos leren leven mét desoriëntatie en complexiteit, maar het betekent dus ook, doen wat we kunnen doen, juist nu! Dus op naar de People's Climate March op 29 april a.s. in Amsterdam!

Geen opmerkingen: