zaterdag, april 08, 2017

dijk van Durgerdam tot Hoorn


Ik las dat de IJsselmeervereniging en de Zuyderzeedijk Alliantie een petitie zijn gestart voor een veilige dijk èn behoud van het mooie Nederlandse dijklandschap. De oude zeedijk van Amsterdam naar Hoorn dreigt nodeloos op de schop te gaan. De 800 jaar oude dijk, slingerend langs stadjes en dorpen met een rijke historie is een prachtig provinciaal monument. Onlangs presenteerde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de ingrijpende versterkingsplannen voor deze dijk, die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op reeds in 2006 geponeerde opvattingen. Het één en ander tot ongenoegen van de IJsselmeervereniging en de Zuyderzeedijk Alliantie, vandaar het initiatief tot de petitie. Op advies van de oud Rijkswaterstaat ingenieurs Spaargaren en Vroege, gaan de bewoners zich met hun bezwaren en vragen middels de IJsselmeervereniging en de Zuyderzeedijk Alliantie richten tot de vaste Tweede kamer commissie. Gesteund door nieuwe inzichten en opvattingen in het Delta 2015 plan, zetten beide ingenieurs grote vraagtekens bij de noodzaak van de nu voorliggende plannen van HHNK, en zien ze zelfs grote risico’s van schade aan de historische dorpen langs de dijk.

Delta 2015 geeft m.b.t. een alternatieve aanpak van de Zuyderzeedijk een antwoordt, waar HHNK kennelijk niets mee kan of wil. Volgens HHNK is de veiligheid van de bestaande dijk in het geding. Maar volgens Delta 2015 valt dat nog te bezien, immers met voldoende pomp- en spuicapaciteit in de Houtrib- en Afsluitdijk valt het waterpeil in het Marker- en IJsselmeer goed te beheersen. Behalve veel duurder, bieden de grootschalige plannen van HHNK voor dijkverzwaring daarentegen veel minder veiligheid dan de veiligheidsnorm van Delta 2015, terwijl de historische vorm en de naaste omgeving van de dijk onherstelbaar transformeert of feitelijk wordt verminkt. Onbegrijpelijk die starheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zou het devies moeten zijn. Het historische landschap is het meer dan waard, de Zuyderzeedijk is een bijzonder uniek cultuur- en natuurmonument waar ik nog lang van hoop te kunnen genieten. Mijn handtekening hebben ze, ik hoop oprecht dat de petitie soelaas bied!

Geen opmerkingen: