woensdag, april 12, 2017

de hoge zuidrand v.d. Veluwe


De Veluwse stuwwallen.
Startpunt van onze wandeling naar Kasteel Doorwerth was de parkeerplaats bij het in de jaren zestig gebouwde stuwcomplex met schutsluis in de Nederrijn bij Driel. De stuw zorgt ervoor dat het water stroomopwaarts en in de IJssel op voldoende hoog peil blijft, de schutsluis verleent uiteraard doorgang aan de scheepvaart. Een wandeling over de stuwwal, de hoge zuidrand van de Veluwe met mooie panoramische uitzichten over de rivier en de uiterwaarden, is feitelijk ook een wandeling over de zuidgrens van het z.g. Dunoplateau, naar landgoed Duno, of Duunoog zoals het vroeger genoemd werd. De fantastische ligging op de stuwwal maken landgoed Duno in ecologisch opzicht uniek in Nederland. In de Tweede Wereldoorlog zijn veel elementen in landgoed Duno ernstig vernield, die later min of meer provisorisch zijn hersteld. Maar momenteel wordt er echter door het Geldersch Landschap & Kasteelen aan gewerkt, om de vroegere grandeur van landgoed Duno geheel in ere te herstellen!
Op een gesneuvelde beuk hebben we onderweg een boterham gegeten. Stilte, alom vogelgepiep is al wat we hoorden, oké, af en toe een vaag motorgeronk in de verte, maar meer niet, wat een rust. Aangekomen in Kasteel Doorwerth hebben we aldaar in café De Zalmen een kopje koffie genomen, daar waren we na al dat geklauter aan toe. Daarna zijn we onderlangs de stuwwal terug naar het stuwcomplex bij Driel gewandeld.

Geen opmerkingen: