zaterdag, augustus 29, 2015

in museum 'Het Warme Land'


Volgens bartjens vormt het kleine hanze- en vestingstad Hattem het pittoreske decor voor het grootste en leukste bakkerijmuseum van Nederland, en is het een belevingsmuseum voor jong en oud. Zien, proeven, ruiken, doen en voelen staan centraal als je in museum 'Het Warme Land' door de geschiedenis wandelt. Onze beleving bleef tijdens ons bezoek echter beperkt tot zien en hier en daar voelen. Hoewel ik eerlijk gezegd de geuren bij het zien in mijn herinnering nog ruiken kon. Maar bakdemonstraties werden er tijdens ons bezoek jammer genoeg niet gegeven, bovendien was de helft (pand nr. 16) van het museum niet toegankelijk vanwege een bruiloft. Gelukkig was het leeuwendeel van de vaste tentoonstelling wel te bezichtigen, en gaf het een mooi beeld van de historie van brood en banket van de prehistorie tot heden. Veel herinneringen kwamen boven tijdens m'n rondgang door het museum. Behalve dat ik vroeger een oom had die banketbakker was in Deventer waar ik nog wel eens logeerde (zie anekdote in mijn stukje 'gek' van 19 april 2007), had ik later ook een vriend wiens vader een brood- en banketbakkerij had. Bij de bakkersfiets zag ik hem weer door het dorp sjezen met die enorme mand voorop. Ik fietste wel eens met hem mee, als hij in zijn vrije tijd moest meehelpen de broden rondbrengen.

Het museum is gevestigd in twee voormalige stadsboerderijen, die middels een tunnel onder de weg door op kelderniveau onderling verbonden zijn. In de stad woonden vroegen nogal wat koeboeren. De historie van deze boeren gaat terug tot in de dertiende eeuw las ik. De laatste boer schijnt pas in 1968 uit de Hattemse binnenstad te zijn vertrokken.
Beide panden aan de Kerkhofstraat 13 en 16 hebben een gevelsteen. De gevelsteen van nr. 13 is op ca. 2,5 meter hoogte in de haakse gevelhoek Ridderstraat-Kerhofstraat ingemetseld en stelt Eleonora van Engeland (1318-1355) voor, Gravin (vanaf 1339 hertogin) van Gelre en gravin van Zutphen, die in amazonezit op haar paard een schenkbrief aan de burgers van Hattem overhandigt. Zie voor meer informatie over Eleonora van Engeland: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/eleonora-engeland.html De gevelsteen op nr. 16 in de Kerkhofstraat is in het rechte gevelvlak ingemetseld, eveneens op ca. 2,5 meter hoogte en moet een krakeling voorstellen, meer heb ik hierover niet kunnen vinden.

Geen opmerkingen: