maandag, juli 17, 2017

een nieuw oerbos in de polder


Een nieuw oerbos in de polder, een contradictie die er zijn mag, so what, het is sowieso een oerbos in wording. Ook al zijn er wandel- en rolstoel paden in uitgezet, ooit zal de mensheid zich daar met kapmessen een weg moeten banen, mits de zeespiegelstijging niet de spuigaten uitloopt.

Voorlopig is het Harderbos, want zo heet ons nieuwe oerbos een prachtig en behoorlijk gevarieerd bos, mede door inzet van Natuurmonumenten. Het maakt deel uit van een netwerk van natuurgebieden in Nederland, de z.g. Ecologische Hoofdstructuur. De toename en variatie in struweel en luwe- en natte plekken trekt steeds meer vogels en insecten aan. Het is een continue proces, steeds meer variatie in flora en fauna. De processen in dit gebied schijnen zeer nauwlettend te worden gevolgd.

Hoe dan ook, we hebben vanmiddag weer bijzonder genoten van onze wandeling door het nieuwe oerbos!

Geen opmerkingen: