zaterdag, maart 25, 2017

de sacrale groentecompositie


De gospel-achtige lyric 'Knolraap en lof, schorseneren en prei' die drs. P in 1987 schreef, was een humoristische reactie op alles wat slecht was in de wereld, een klaaglied eigenlijk! Rampen bedreigden het menselijk bestaan, waar waren geloof, hoop en liefde gebleven? Nou in de 'Koolrapen en lof, schorseneren en prei' aldus drs. P in zijn mooie schertsende lyric. Behalve een pleidooi voor bijna vergeten groenten, spreekt er primair een verlangen uit naar een eenvoudig en hoopvol bestaan. We leven 30 jaar later, maar het lied is nog even actueel als destijds. Een tijdloze remedie!

Geen opmerkingen: