woensdag, februari 22, 2017

over Moores 'art for art's sake'


De Britse kunstschilder Albert Joseph Moore (1841-1893) geloofde sterk in het principe dat kunst vooral mooi moest zijn en verder geen morele of maatschappelijke boodschap hoefde te hebben. Met deze opvatting was hij een van de kunstenaars die zich bezighield met ‘art for art’s sake’ ofwel 'kunst omwille van de kunst'. Als exponent van de z.g. esthetische beweging leverde hij destijds een belangrijke bijdrage, hoewel velen uit de gevestigde kunstwereld zijn werk destijds te uitgesproken en controversieel vonden.

In museum 'De Buitenplaats' in Eelde hebben we gezien hoe Albert Moore het op zijn schilderijen en aquarellen aanpakte. Prachtig, hoezo te uitgesproken en controversieel? Ja we leven nu 124 jaar na zijn dood, onze opvattingen over van alles en nog wat zijn in de tijd natuurlijk wel veranderd. Albert Moore had voor zijn tijd een vooruitziende blik op de kunst, door zijn tijdgenoten werd hij zeer waarschijnlijk niet begrepen.

Maar wat valt er eigenlijk niet te begrijpen, ja mogelijk dat al die vrouwen die Moore veelvuldig schilderde niet altijd door hem begrepen werden. Maar dat is een bekend en heikel chapiter van een geheel andere orde. Moores schilderijen en aquarellen zijn wat ze zijn, je ziet gewoon wat het is. Prachtige kunstwerken! Neem zijn in 1887 geschilderde 'Midzomer' twee vrouwen met waaiers, en één vrouw wegdommelend in een grote stoel of troon, alle drie opvallend gekleed in oranje gewaden. De zwoele loomheid van een warme zomeravond prachtig en suggestief weergegeven!

Geen opmerkingen: