woensdag, oktober 12, 2016

wat rest: aspecten van verval


Veel kunstenaars hebben zich door de eeuwen heen in hun werk laten inspireren door schoonheid en verval. Een fenomeen overigens dat niet alleen is voorbehouden aan kunstenaars, maar waar we uiteraard allemaal mee te maken hebben. Mogelijk dat het kunstenaarschap wel helpt om er ook de schoonheid van in te zien. Ik moest bij het zien van de tentoonstelling 'What Remains' in het CODA Museum, waarin vele aspecten van verval aan de orde komen, ook denken aan werk van Armando, die op uiteenlopende manieren eigenlijk altijd met dit genre bezig is. Een interessante maar confronterende tentoonstelling, paradoxaal ook, kunst maakt verval eigenlijk onvergankelijk en laat er de schoonheid van inzien! In totaal brachten 16 kunstenaars onderwerpen aan de orde als fysiek, mentaal, moreel, materieel, maatschappelijk, landschappelijk en architectonisch verval, veroudering en ouderdom, afval en hergebruik, natuurlijke afbraakprocessen, afgedankte voorwerpen en in de vergetelheid geraakte betekenissen en technieken.

Maar het mooiste vond ik 'Oorsprong' een fotoserie van de Duitse kunstenaar Andreas Hetfeld (1965). Het onontkoombare verval in beeld gebracht middels naakte ouderen, die in foetushoudingen terugkeren naar de moederschoot, gesymboliseerd door vijf eivormige objecten. Het roept gevoelens op van intimiteit, kwetsbaarheid, geborgenheid en vergankelijkheid. En het mooie is dat middels subtiele geluiden vanuit een glanzend ei op de vloer nieuw leven wordt aankondigt!

Geen opmerkingen: