zondag, april 01, 2018

Concept South African Artists


De tentoonstelling 'Tell Freedom' 15 South-African artists in kunsthal KAdE in Amersfoort, is een groepstentoonstelling waarin jonge kunstenaars de historie, het heden en de toekomst van Zuid-Afrika in een globale context verbeelden. In mijn ogen leveren ze middels een mengeling van zowel conceptuele- als contemporaine kunst commentaar op de sociale, politieke en economische situatie die ontstaan is door de apartheidsgeschiedenis. Maar dat gelukkig niet alleen, de kunstenaars die grotendeels opgegroeid zijn na de afschaffing van de apartheid, richten hun pijlen evengoed ook op de toekomst. Aldoende hebben ze kennelijk leren begrijpen waar Zuid-Afrika nu staat, en waar het mogelijk naar toe zou kunnen of moeten.

Een boeiende, maar allesbehalve makkelijke tentoonstelling. Maar mogelijk komt het minder ingewikkeld over als je beter vertrouwd bent met Zuid-Afrika. Ik moest voor enig begrip in ieder geval aardig de tijd nemen, om middels de relatief lange begeleidende tekst bij elk kunstwerk, het één en ander te kunnen duiden. Desalniettemin ging ik niet naar huis met de gedachte, dat ik met deze introductie van de Zuid-Afrikaanse kunst en cultuur, de maatschappij van het in alle opzichten immense land nu beter begreep. Maar een tipje van de sluier is met 'Tell Freedom' wat mij betreft wel degelijk opgelicht!

Geen opmerkingen: